Mesečni arhivi: januar 2011

Struktura poslovnega načrta – trženje

V petem poglavju poslovnega načrta morate nehati zgolj opisovati, kar pomeni, da se začnete pisati v konkretnih pričakovanih številkah (npr.: s prodajnimi količinami in stroški). Izdelek oz. storitev se v tem poglavju ovrednoti s ceno in stroški za prihod na trg ter potrebnim trženjem in distribucijo. Pomembno je, da ste

Struktura poslovnega načrta – konkurenca

Marsikatero strat-up podjetje pozabi na konkurenco oz. so v podjetju prepričani, da je njihov proizvod oz. njihova storitev nima. Za vsak izdelek se na trgu najde konkurent, ki lahko podobno zadovolji potrebe uporabnika. V teoriji konkurenco razdelimo v tri skupine: primarna, sekundarna in terciarna konkurenca.

Najlažji način, da preverite načrte

Struktura poslovnega načrta – analiza ciljnih trgov

Raziskava in analiza ciljnega trga je eden ključnih delov vsakega poslovnega načrta, vendar to ne pomeni, da se lotite takšne analize zgolj pri poslovnem načrtu. Vsako podjetje, ki želi svoje prodajne in razvojne napore usmerjati v pravo smer, mora redno izvajati raziskave in analize ciljnih trgov.

Inštitut za ekonomska raziskovanja

Struktura poslovnega načrta – analiza dejavnosti

Pomembno je, da poznate in razumete dejavnost v kateri poslujete, saj vam bo to znanje pomagalo pri poslovnih odločitvah in pripomoglo k uspešnosti poslovanja podjetja.

Različni avtorji različno opredeljujejo strukturo poslovnega načrta. IER pa predstavi vsebino v desetih poglavjih, od katerih si bomo tokrat pobližje pogledali analizo dejavnosti:

 1. Povzetek
 2. Opis

Struktura poslovnega načrta – opis podjetja

Inštitut za ekonomska raziskovanja (v nadaljevanju IER) predstavi vsebino poslovnega načrta v desetih poglavjih, v nadaljevanju pa bomo govorili o drugem poglavju:

 1. Povzetek
 2. OPIS PODJETJA
 3. Analiza dejavnosti
 4. Analiza ciljnih trgov
 5. Konkurenca
 6. Trženje
 7. Proizvodnja in tehnologija
 8. Vodenje in organizacija
 9. Finančna analiza
 10. Priloge

Pri opisu podjetja morate jasno in jedrnato predstaviti razvojno

Struktura poslovnega načrta – povzetek

Poslovni načrt ima, po mnenju Blaža Kosa standardno strukturo, pri čemer za vsako nadaljnje poglavje potrebujemo informacije iz prejšnjega poglavja. V prvem poglavju napišemo nekaj besed o panogi in postavimo vse skupaj v kontekst, da bo bralec razumel znotraj česa obstaja poslovna priložnost. Opišemo ključne značilnosti panoge ter zakonitosti, ki