Mesečni arhivi: februar 2011

Struktura poslovnega načrta – PRILOGE

Tudi priloge so del poslovnega načrta – niso pa obvezne.

Inštitut za ekonomska raziskovanja (v nadaljevanju IER) predstavi vsebino poslovnega načrta v desetih poglavjih. Pod zadnje poglavje spadajo priloge k poslovnemu načrtu:

 1. Povzetek
 2. Opis podjetja
 3. Analiza dejavnosti
 4. Analiza ciljnih trgov
 5. Konkurenca
 6. Trženje
 7. Proizvodnja in tehnologija
 8. Vodenje in organizacija
 9. Finančna analiza

Struktura poslovnega načrta – finančna analiza

Inštitut za ekonomska raziskovanja (v nadaljevanju IER) predstavi vsebino poslovnega načrta v desetih poglavjih. Tokrat si bomo podrobneje pogledali deveto poglavje, ki govori o finančnih analizah:

 1. Povzetek
 2. Opis podjetja
 3. Analiza dejavnosti
 4. Analiza ciljnih trgov
 5. Konkurenca
 6. Trženje
 7. Proizvodnja in tehnologija
 8. Vodenje in organizacija
 9. FINANČNA ANALIZA
 10. Priloge

Še tako urejena, celovita in

Struktura poslovnega načrta – vodenje in organizacija

Uspešnost poslovanja podjetja je v veliki meri odvisna od sposobnosti vodstva oz. uprave, da pripravi dobre plane poslovanja, sprejema koristne odločitve za podjetje, operativno upravlja podjetje in dobro vodi zaposlene.

V osmem poglavju poslovnega načrta navedite, s kakšnimi kadri razpolagate, nekaj več besed namenite ključnim kadrom, od katerih je odvisna

Struktura poslovnega načrta – proizvodnja in tehnologija

Vsebina poglavja Proizvodnja in tehnologija se močno razlikuje odvisno od tega, kdo je bralec – ekonomist ali tehnolog. V kolikor bo vaš poslovni načrt bral ekonomist naj bo poglavje kratko in jedrnato. Opišite predvsem kaj je s stališča vaše tehnologije proizvodnje ključno za vaš uspeh, v čem se razlikujete od