Mesečni arhivi: september 2014

Analiza trga pomeni analiza kupcev in konkurence

Ko podjetje vstopa na trg, želi spremeniti svoj poslovni proces ali ima neuspešno prodajo, potrebuje analizo trga, s katero temeljito preuči dejavnike, ki vplivajo na uspešnost posla. Preden se lotimo analize, moramo najprej narediti poslovni načrt, v katerem določimo naše cilje in način dela. Naš cilj je, da z …

Faktoring – kakšne so njegove prednosti

Faktoring je finančna storitev, ki nudi varnost in stabilnost podjetjem, ki se nahajajo v likvidnostnih težavah ali ki na račun odkupa nezapadlih terjatev želijo izboljšati bonitetno oceno. Faktoring je obenem finančno orodje, ki podjetjem omogoča takojšnje poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila.

Fakoring je ena od učinkovitejših rešitev

Faktoring je …