Arhiv Kategorije: analiza trga

Raziskava trga vašemu podjetju prinaša koristi

Raziskava trga je dejavnost, pri kateri zbiramo podatke z namenom, da ugotovimo ali bo določen produkt oziroma storitev zadovoljil potrebe kupcev. Je tudi proces, ki je nujno potreben, da se pravilno odločimo. Če je raziskava trga dobro narejena, lahko podjetje pridobi pomembne informacije o konkurentih, spremembah v gospodarstvu, demografiji, trenutnih …

Raziskava trga za pravo poslovno sliko

Raziskava trga nam daje poslovno sliko, kako lahko vrste izdelkov ali storitev prinesejo dobiček našemu podjetju. Z raziskavo izdelkov, ki so že na trgu, lahko podjetje ugotovi, ali zadovoljujejo potrebe in želje svojih kupcev. Z raziskovanjem odgovorov na določena vprašanja, lahko ugotovijo, ali bodo primorani spremeniti svoje metode poslovanja, ponudbo …

8 razlogov zakaj propadajo startup podjetja

Za uspeh startup podjetja ni pomembna zgolj dobra poslovna ideja in dober poslovni načrt. Pravi podjetniki jemljejo poraz zgolj kot postajo na poti do uspeha, saj se iz napak učijo in pridobljene izkušnje uporabijo pri naslednjem poslu.

Predstavljamo vam 8 razlogov, zakaj startup podjetja propadejo in kako se lahko propadu …

Napišite dober poslovni načrt

Dober poslovni načrt omogoča pregled nad trgom, manjše morebitne izgube pri poslovanju in večjo uspešnost pri poslovanju. Poslovni načrt je torej izredno pomemben člen, ki močno vpliva na uspešnost podjetja.

Dober poslovni načrt navadno obsega 30 do 40 strani in vključuje tržno raziskavo, pravne in finančne nasvete. Ker inverstitorji nimajo …

Poslovni načrt, kot zemljevid za uspešno podjetniško pot

Kljub temu, da podjetnikom besedna zveza poslovni načrt predstavlja napor in zahteven projekt je poslovni načrt eden izmed prvih dokumentov o kateremu bi moral razmišljati vsak, ki vstopa v podjetništvo. Gre za neke vrste zemljevid, ki podjetnika usmerja pri poslovanju podjetja ter mu pomaga, da pravočasno odkrije morebitne pomanjkljivosti pri

Splošni napotki za pripravo poslovnega načrta

Predstavljamo vam nekaj splošnih napotkov za pripravo poslovnega načrta, ki so razdeljeni v 10 točk.

1. „Povzetek” napišemo na koncu.

Povzetek je ključno poglavje poslovnega načrta, saj morate v njem na kratko predstaviti projekt ali podjetniško idejo. Povzetek mora biti zanimiv in prepričljiv, saj bo le na tak način bralec

Struktura poslovnega načrta – PRILOGE

Tudi priloge so del poslovnega načrta – niso pa obvezne.

Inštitut za ekonomska raziskovanja (v nadaljevanju IER) predstavi vsebino poslovnega načrta v desetih poglavjih. Pod zadnje poglavje spadajo priloge k poslovnemu načrtu:

 1. Povzetek
 2. Opis podjetja
 3. Analiza dejavnosti
 4. Analiza ciljnih trgov
 5. Konkurenca
 6. Trženje
 7. Proizvodnja in tehnologija
 8. Vodenje in organizacija
 9. Finančna analiza

Struktura poslovnega načrta – finančna analiza

Inštitut za ekonomska raziskovanja (v nadaljevanju IER) predstavi vsebino poslovnega načrta v desetih poglavjih. Tokrat si bomo podrobneje pogledali deveto poglavje, ki govori o finančnih analizah:

 1. Povzetek
 2. Opis podjetja
 3. Analiza dejavnosti
 4. Analiza ciljnih trgov
 5. Konkurenca
 6. Trženje
 7. Proizvodnja in tehnologija
 8. Vodenje in organizacija
 9. FINANČNA ANALIZA
 10. Priloge

Še tako urejena, celovita in

Struktura poslovnega načrta – vodenje in organizacija

Uspešnost poslovanja podjetja je v veliki meri odvisna od sposobnosti vodstva oz. uprave, da pripravi dobre plane poslovanja, sprejema koristne odločitve za podjetje, operativno upravlja podjetje in dobro vodi zaposlene.

V osmem poglavju poslovnega načrta navedite, s kakšnimi kadri razpolagate, nekaj več besed namenite ključnim kadrom, od katerih je odvisna