Finančne družbe in odkup terjatev

V sodobnem času je zelo pomembno, da do svojega denarja pridemo pravočasno in zanesljivo. Pravočasna izplačila terjatev pa so v realnosti pogosto precej problematična. Ravno zato se v podjetniškem svetu ponuja čedalje več podjetij, ki vam zagotovijo takojšnje izplačilo v zameno za vaše zapadle in tudi nezapadle terjatve do kupcev. Tako lahko vaše poslovanje nadaljujete brezskrbno in prepustite, da odkup terjatev prevzamejo strokovnjaki.

Odkupi terjatev se uporabljajo za terjatve, katerih zapadlost običajno ne presega 90 dni. Pri nekaterih terjatvah je možen tudi direkten odkup, saj njihova zamuda ni posledica slabega poslovanja, ampak pomanjkanja obratnih sredstev.

Kolikšna je vrednost terjatve, se oceni glede na različne dejavnike, ki imajo vpliv na to, ali bo izterjava uspešna. To so zlasti višina terjatve, čas od zapadlosti terjatve, bonitetna ocena vašega dolžnika itd.

Finančne družbe stremijo k iskanju časovno in finančno najučinkovitejših (torej optimalnih) ponudb.

KAKO POTEKAJO ODKUPI TERJATEV?

K o zaključite vaš posel s stranko, ji morate izdati račun, ki ga potem posredujete finančni družbi, da ga pregleda. Nato je potrebno pripraviti vso potrebno dokumentacijo in poskrbeti za podpis vseh potrebnih papirjev. Finančna družba si za svoje usluge vzame provizijo, preostanek denarja pa vam izplača (izplača odkupljen račun).

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA TA NAČIN?

S tem ko podjetja odprodajo svoje terjatve, si zagotovijo hitro pretvorbo v likvidna denarna sredstva. Gre za ugoden in prilagodljiv vir financiranja. Zanesljivost in pravočasnost sta v sodobnem hitro rastoče kapitalistu zagotovo velecenjeni dobrini, zato ni čudno, da se bodo številni podjetniki z veseljem odločili za takšen način. Gre za preverjeno učinkovit način, ki vam omogoča nemoteno poslovanje, saj lahko nakazana sredstva že takoj uporabite. S tem lahko povečate hitrost obračanja denarja in pospešite postopek kroženja denarja. Zmanjšali boste vaša tveganja poslovanja in postali bolj konkurenčni na trgu. Nižji bodo tudi vaši administrativni stroški.