Kdaj velja ustanoviti društvo?

V društvo se lahko poveže skupina ljudi, ki imajo enake interese, pri teh pa namen ni pridobitna, temveč nepridobitna dejavnost. Za ustanovitev društva zadostuje pet ustanovnih članov, drugi pa se lahko pridružijo kasneje – če želijo znotraj društva izražati svoj interes za aktivnost, ki ji je ta namenjen.

Kakšno društvo je najbolj pogosto?

Društvo se lahko ustanovi iz lokalnih, kulturnih, izobraževalnih, vzgojnih in drugih interesov. Kot društvo delujejo mnogi športni klubi, umetniške skupine, ljubitelji najrazličnejših dejavnosti (na primer hortikulturno društvo), ponudniki izobraževalnih in vzgojnih dejavnosti, lokalnih skupnosti (društva za turistični razvoj nekega kraja), pa tudi različne skupine glede na skupne socialne, starostne in druge družbene lastnosti (društvo upokojencev, društvo izseljencev). Pogosto so kot društvo organizirani ljudje, ki imajo interese, ki niso nujno v neko skupno splošno dobro, temveč zajemajo le neko ožjo skupino ljudi. Med temi je lahko tako društvo motoristov, kot tudi na primer društvo ljubiteljev kranjske klobase ali piva. Kakšen namen ima društvo, kakšni so njegovi interesi in dejavnosti, kako se sprejemajo novi člani ter kako dosegajo cilji, društvo zapiše v svoji osnovni listini, torej v statutu.

Kako se odloča znotraj društva?

Vsako društvo mora imeti vodstvo, ki skrbi za njegovo delovanje, torej predsednika, tajnika, blagajnika, predstavnika za stike z javnostmi, predstavnika strokovnih kadrov in podobno – kaj društvo potrebuje, je odvisno tako od dejavnosti kot od velikosti kluba. Vendar ti niso tisti, ki odločajo o vsem. Enkrat letno mora vsako društvo sklicati občni zbor, kamor se povabi vse člane, tam pa se poroča tako o preteklem delu kot sprejme smernice za naprej. V društvu imajo namreč možnost soodločanja z glasovanjem prav vsi člani. Da vse poteka tako, kot je v interesu članov, pa skrbi nadzorni odbor.

Ne glede na to, kako veliko je društvo in s kakšnimi sredstvi ter iz kakšnih virov razpolaga, se zaslužek društva vedno porabi v korist samih članov oziroma razvoja, saj se dobička ne sme ustvarjati.