moznosti-za-odkup-terjatev

Možnosti za odkup terjatev

Za mnoga podjetja predstavlja odkup terjatev zelo atraktivno možnost za pridobitev dodatnih likvidnih sredstev, prav tako se lahko pokaže za dobrodošlo rešitev v primeru kakšnih težav. Navsezadnje imamo z upravljanjem terjatev kar nekaj dela, vedno pa je prisotno tudi določeno tveganje za zamude in neplačila. Če najdemo ustrezne opcije za odkup terjatev, lahko pričakujemo bistveno boljšo izkušnjo – seveda se odkup opravlja po diskontni ceni, torej ne dobimo plačanega celotnega zneska terjatve, a izguba, ki predstavlja plačilo storitve, je povsem upravičena in se pokrije s prednostmi, ki jih te rešitve prinašajo.

Na voljo imamo različne možnosti za odkup terjatev. Vse je seveda odvisno od tega, za kakšne terjatve pravzaprav gre in s kakšnim kupcem imamo opravka. Najbolj značilen je odkup zapadlih terjatev, lahko tudi dolgov, ki so že dlje časa zapadli. A prav tako se opravlja odkup nezapadlih terjatev, včasih že takoj, ko so računi izdani – pravzaprav je ravno to ena izmed najbolj atraktivnih možnosti za uspešna podjetja.

Odkup terjatev pred zapadlostjo

Nezapadle terjatve imamo v obliki neplačanih računov, ki še niso zapadli. Te terjatve niso nujno problematične, sploh če poslujemo z zanesljivimi kupci, pri katerih je tveganje za neplačilo nizko. A vseeno se lahko pojavijo določene težave, saj ne gre le za to, ali bomo plačilo prejeli ali ne. Tako je tudi odkup terjatev te vrste v mnogih primerih povsem smiseln in ponuja številne prednosti.

Značilna težava je pogosto v datumu zapadlosti. Rok plačila je postavljen daleč v prihodnost, lahko tudi tri mesece po izdaji računa. Z vidika kupca je to zelo dobrodošlo, saj dopušča več časa in fleksibilnosti za plačilo. A ravno zato lahko na drugi strani pride do problema, saj ne vemo, kdaj lahko plačilo pričakujemo, denar pa morda potrebujemo že prej. Odkup terjatev je hitra rešitev, ki zagotavlja takojšnjo poravnavo teh obveznosti. Denar od izdanih računov dobimo takoj, ne da bi morali kupcem skrajšati plačilne roke.

Odkup terjatev na ta način nikakor ne vpliva na končnega kupca, pravzaprav lahko podjetje ponudi še bolj ugodne pogoje poslovanja in daljše roke plačil. Podjetje, ki terjatev odkupi, takoj poravna določen del zneska računa, izterjavo pri končnem kupcu pa prevzame samo.

Odkup terjatev za enostavnejše poslovanje

Odkup terjatev na ta način ponuja zanesljiv vir likvidnih sredstev. Denar iz prodaje lahko takoj uporabimo za financiranje poslovnega razvoja ali poravnavanje drugih obveznosti. Nam pa ta rešitev ponuja tudi druge koristi, ki se lahko izkažejo za še bolj pomembne.

Predvsem nas odkup terjatev razbremeni in omogoča enostavnejše poslovanje. Podjetje, ki terjatve odkupuje, namreč prevzame tudi upravljanje terjatev in vse opravke z izterjavo, običajno tudi tveganje za primer zamud in neplačil.

Odkup terjatev s finančnega vidika

Odkup terjatev seveda ni brezplačen. Terjatve se odkupujejo po diskontni ceni, torej prejmemo nekoliko nižji znesek, ne cele vrednosti terjatve. A razlika je običajno upravičena, saj dobimo denar takoj, poleg tega se rešimo upravljanja terjatev in pripadajočega tveganja. S tega vidika je odkup terjatev tudi finančno zelo smiselna rešitev, sploh če pridobljena sredstva uporabimo za financiranje poslovne rasti in razvoja.