obratna-sredstva-morajo-biti-vedno-na-voljo

Obratna sredstva morajo biti vedno na voljo

Vsako podjetje uporablja obratna sredstva, čeprav verjetno niti ne ve, da je to posebna kategorija sredstev, ki terja dodatno pozornost. S temi zalogami bodo seveda dobro seznanjena tista podjetja, ki imajo dober nadzor nad svojimi financami in skrbijo za vzdrževanje zanesljivih finančnih tokov, prav tako se bodo s podrobnostmi hitro seznanila podjetja, ki se znajdejo v likvidnostnem krču ali drugih težavah zaradi oviranega dotoka likvidnih sredstev.

Kaj so obratna sredstva?

Opredelitev je precej enostavna, čeprav vključuje različna sredstva, ki nimajo vedno le skupnih lastnosti. Na kratko pa bi lahko rekli, da so to sredstva, namenjena uporabi pri rednem poslovanju podjetja. To so sredstva, ki se hitro obrnejo, namenjena so kratkoročnim obveznostim. Ravno obratna sredstva uporabljamo za plačevanje stroškov poslovanja in za financiranje proizvodnje, zato jih moramo vedno imeti pri roki.

V to kategorijo spadajo različne vrste sredstev, ki jih lahko uporabimo za ta namen. Ni nujno, da je to le denar, ki ga imamo dejansko pri roki. Morda imamo zaloge v gotovini, pogosteje pa denar za poslovanje hranimo na bančnem računu. A prav tako se med obratna sredstva uvrščajo še nekatere druge vrste sredstev, na primer tudi kratkoročne investicije in terjatve. Skratka, gre za sredstva, ki jih lahko hitro obrnemo in uporabimo za financiranje poslovanja.

Za kaj se uporabljajo obratna sredstva?

Obratna sredstva nam dajejo veliko fleksibilnosti pri upravljanju poslovanja. To so sredstva, ki jih potrebujemo za plačevanje raznih obveznosti, teh pa pri poslovanju seveda nikoli ne manjka.

  • Pričakovani stroški – z nekaterimi stroški se redno srečujemo in moramo zanje imeti ustrezno zalogo likvidnih sredstev. To so stroški proizvodnje in poslovanja. V to kategorijo sodijo najemnine, plače zaposlenih, nabava materiala, najem oziroma uporaba opreme, prispevki in drugi stroški poslovanja. Večinoma se ti stroški obračunavajo mesečno, lahko pa tudi v drugačnih intervalih. Običajno se nanje lahko dobro pripravimo, ravno za ta namen imamo obratna sredstva na zalogi oziroma hitro dostopna.
  • Nepričakovani stroški – pri poslovanju nas pogosto presenetijo kakšni nepričakovani stroški. Lahko omenimo tudi nekatere stroške, ki se ne pojavljajo tako pogosto, tudi če jih vnaprej načrtujemo, recimo investicije, nadgradnje, zaposlovanje … Še bolj problematični so lahko stroški, ki nas presenetijo. Recimo kakšna popravila in servisi, nakup nove opreme, plačilo odškodnin in kazni. Kar dosti je takšnih stroškov, na katere se težje pripravimo, ravno zato moramo imeti nekaj več obratnih sredstev.

Obratna sredstva niso vedno dobrodošla

Lahko bi torej rekli, da je pametno imeti obratna sredstva na zalogi, vedno želimo imeti likvidna sredstva, ki jih lahko porabimo za plačevanje pričakovanih in nepričakovanih stroškov. A to je dvorezni meč, ki prinaša tudi nekatere težave. Najboljša rešitev je ta, da imamo dober pregled nad svojim poslovanjem, da dobro poznamo svoje obveznosti in stroške, poleg tega pa imamo obratna sredstva v ustrezni obliki in hitro dostopne. Če imamo le denar na bančnem računu, bodo sredstva izgubljala vrednost, zato je bolje najti pravo rešitev za uporabo teh sredstev. Za obratna sredstva lahko najdemo zanesljiv vir financiranja, tako da bomo finančne tokove lahko optimizirali.