odkup-racunov-pri-uspesnih-podjetjih

Odkup računov pri uspešnih podjetjih

Uspešna podjetja običajno nimajo kakšnih težav in tudi ne iščejo rešitev, s katerimi bi si pomagala pri poslovanju. A odkup računov je lahko zelo koristna možnost prav za takšna podjetja, še posebej če imajo ambicije za poslovno rast in razvoj, morda tudi za prodor na nove trge. Čeprav so storitve odkupa terjatev pogosto med rešitvami za podjetja v težavah, lahko te možnosti s še boljšim rezultatom morda izkoristijo uspešni podjetniki. Stroški so minimalni, prav tako niso potrebne velike prilagoditve, torej lahko pričakujemo le dobre rezultate.

Odkup računov ima velik potencial pri podjetjih, ki uspešno poslujejo. Lahko postane stalna praksa in del rednih poslovnih procesov, v tem primeru pa pričakujemo kar nekaj prednosti, ki jih prinašajo te storitve.

Prednosti, ki jih ima odkup računov

Gre za odkup izdanih računov, to so nezapadle terjatve, pri katerih čakamo na plačilo s strani končnega kupca. Takšne terjatve same po sebi niso problematične in predstavljajo vrsto obratnih sredstev, pričakujemo torej, da nam bodo sredstva kmalu na voljo, saj poslujemo s kupci, ki imajo dobro boniteto in plačilno disciplino. A tudi v tem primeru lahko pričakujemo nekatere prednosti, ki jih ima odkup računov.

Najbolj očitna prednost je vsekakor ta, da dobimo denar iz prodaje takoj. Računi imajo določen datum zapadlosti, običajno je rok za plačilo od 15 do 90 dni. Za večja plačila so roki lahko precej dolgi, sploh če želimo kupcu zagotoviti ugodne pogoje in dobro izkušnjo pri nakupu. A to pomeni, da bo treba na denar dlje časa čakati, medtem ko nas lahko prehitijo stroški in obveznosti. Odkup terjatev zagotavlja takojšnje plačilo, torej imamo takoj na razpolago likvidna sredstva, ki jih porabimo za stroške ali investicije.

Druga velika prednost pa je v tem, da se nam ni treba ukvarjati z upravljanjem terjatev, komunikacijo s kupci, opozorili in naposled z izterjavo. Takoj je terjatev poplačana in s tem se delo z izdanimi računi zaključi.

Podjetja, pri katerih pride odkup računov v poštev

Omenjene prednosti niso privlačne le za podjetja, ki nujno potrebujejo denar. Zanesljiv dotok likvidnih sredstev je vsekakor zaželen tudi pri uspešnih podjetjih, ki se na ta način pripravljajo na poslovno rast in širitev ponudbe ali pa na kakšne investicije. Prav tako se na ta način zavarujemo pred likvidnostnim krčem v primeru nepredvidljivih sprememb na trgu, tudi v primeru poslovne rasti recimo potrebujemo več sredstev za proizvodnjo in nabavo. Najbolj koristen je odkup računov za start-up podjetja, za izvoznike in za druge ambiciozne družbe, ki znajo izkoristiti sredstva iz svoje prodaje.

Možnosti za odkup računov

Storitve odkupa nezapadlih terjatev ponujajo finančni strokovnjaki, ki se običajno osredotočajo prav na takšno ponudbo. To so faktorji, neodvisni finančni strokovnjaki, ki pripravljajo prilagojene ponudbe za podjetja, ki jim faktoring koristi. Seveda obstajajo določeni pogoji, je pa faktoring praviloma veliko bolj prijazen do malih in srednje velikih podjetij kot pa bančni krediti, ki imajo neugodne pogoje. Tako se lahko prav odkup računov izkaže za smotrno rešitev v primeru, da želimo zagotoviti nemoten finančni tok za poplačilo obveznosti, financiranje poslovanja in investicije v poslovno rast.