Arhivi značke: FURS

Kakšne so sankcije v primeru neuporabe davčnih blagajn?

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov določa vsebino, obliko in način potrjevanja vezane knjige računov za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki je v skladu z 38. členom zakona.

Kako je sestavljena?

Knjiga vezanih računov je sestavljena iz platnic …

Finančna uprava vam lahko poslovne prostore tudi zapečati

Nekateri podjetniki se ne zavedajo, da lahko Finančna uprava Republike Slovenije, v primeru da njihova uradna oseba ob pregledovanju ugotovi, da gre za kršitev zakona ali katerega koli drugega uradnega določila, podjetju PREPOVE OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI, poleg tega pa še ZAPEČATI POSLOVNE PROSTORE, DOKUMENTE ali PREDMETE davčnega zavezanca.

Cilj takšnega …