zagotovite-si-obratna-sredstva-za-tekoce-poslovanje

Zagotovite si obratna sredstva za tekoče poslovanje

Za uspešno in tekoče poslovanje potrebujemo zalogo denarja, s katerim plačujemo nastajajoče obveznosti. Za ta namen uporabimo obratna sredstva, ki jih moramo imeti vedno na razpolago – ni sicer nujno, da gre za likvidna sredstva, vedno pa gre za sredstva, ki se hitro »obračajo«, torej jih imamo na voljo, če jih nujno potrebujemo. Brez teh sredstev podjetje ne more normalno poslovati, saj hitro pride do likvidnostnega krča in zgodi se, da obveznosti ne moremo sproti poravnavati, kar lahko vodi v velike težave.

Jasno je torej, da moramo zagotoviti zanesljivo financiranje, s katerim bodo obratna sredstva vedno na voljo. Najbolje je, da za ta namen uporabimo prihodke iz prodaje, sploh če jih lahko hitro pridobimo na svoj račun. Obstajajo rešitve, s katerimi se izognemo čakanju na plačila kupcev, ponudimo lahko daljše roke za plačilo, hkrati pa denar vseeno dobimo takoj – to omogoča faktoring, ki je lahko odlična rešitev za zanesljivo financiranje poslovanja.

Faktoring za obratna sredstva

Faktoring se lahko uporablja za različne namene, a največkrat služi prav temu, da s prihodki iz prodaje hitro financiramo sprotne obveznosti. Tako gre pravzaprav za zanesljiv vir obratnih sredstev, ki jih potrebujemo za poslovanje.

Faktoring dosega ta cilj tako, da pospeši pridobivanje denarja iz izdanih faktur. Gre namreč za odkup nezapadlih terjatev, fakture pa lahko prodamo takoj, ko so te izdane, takoj pa dobimo znesek tudi plačan. Tako si zagotovimo hitro dostopna obratna sredstva, ki jih uporabimo za financiranje nabave in poslovanja.

Obratna sredstva za financiranje poslovanja

Obratna sredstva uporabljamo za različne namene pri financiranju poslovanja. V uspešnih podjetjih se sredstva namenjajo predvsem nabavi in proizvodnji, misliti moramo seveda tudi na plače zaposlenih, najemnine, vzdrževanje opreme in podobne redne stroške. Gotovo pa nam ustrezna zaloga uporabnih sredstev odpira še mnoge druge priložnosti, ki jih je pametno izkoristiti.

Izjemno dobrodošel je zanesljiv vir likvidnih sredstev v primeru, da načrtujemo širitev proizvodnje in ponudbe ali želimo prodreti na nove trge. Sredstva lahko uporabimo tudi za razvoj in raziskave, nadgradnje, zaposlovanje … Odpirajo se nove priložnosti, ki jih sicer ne bi mogli izkoristiti, zato je zanesljivo financiranje s faktoringom zelo smiselno tudi za tista podjetja, ki sicer uspešno poslujejo in dobijo s prodajo dovolj denarja za pravočasno plačevanje svojih obveznosti.

Faktoring v različnih situacijah

Vsako podjetje potrebuje obratna sredstva, a ta pridobivamo na različne načine in faktoring ni kar v vsaki situaciji prava rešitev. Res pa je, da se lahko prav ta možnost izkaže za najboljšo izbiro v različnih primerih oziroma v različnih podjetjih.

Najboljši primer so uspešna in hitrorastoča podjetja, ki želijo z rednim dotokom likvidnih sredstev zanesljivo financirati svoj razvoj. Stalno poslovno rast je treba podkrepiti z razvojem, zaposlovanjem, nadgradnjo, dodatno nabavo in drugimi ukrepi, ki zahtevajo zalogo denarja. Podobno velja za druga uspešna podjetja, recimo še za izvoznike, ki želijo brez skrbi poslovati na tujih trgih, nazadnje pa gre omeniti še razna mala in srednje velika podjetja, ki lahko izkoristijo stalno dostopna obratna sredstva pri nabavi in drugih rednih stroških, ki neizogibno nastajajo pri vsakdanjem poslovanju.